BAKAN AĞBAL TAŞERONDA DETAYLARI ANLATTI 'TAMAMI DEĞİL ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ALINACAK!'

Başbakan Davutoğlu'nun müjdelediği Taşerona kadro'nun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. NTV yayınına çıkan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını açıkladı.

BAKAN AĞBAL TAŞERONDA DETAYLARI ANLATTI 'TAMAMI DEĞİL ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ALINACAK!'

Bakan Ağbal'ın açıklamaları sonrası hali hazırda çalışan taşeron işçilerin tamamının alınmayacağı, gerekli şartları taşıyanların alınacağı ortaya çıktı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Ağbal, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün açıkladığı taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin detayları anlattı.

Bakan Ağbal'ın açıklamasına göre, düzenleme 1 Kasım'dan önce kamu kurumlarında çalışan ve halen çalışmaya devam eden işçileri kapsıyor. 1 Kasım sonrası işe başlayanlar ve SGK sistemine göre emeklilik yaşını geçenler kapsam dışı olacak.

Kadroya alınan işçiler, özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek ve 3’er yıllık dönemde, iş performanslarına bakılarak, sözleşmeleri yenilenecek. 

İşçiler, çalıştıkları işlerinde ne kadar ücret alıyorlarsa o ücret üzerinden kamuda o ücreti almaya devam edecekler. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

720 bin kamuda çalışan taşeron işçiden söz ediyoruz. Bu yapılan düzenleme bu 720 binin tamamının kadroya alınacağı anlamına mı geliyor?

Biz Maliye Bakanlığı olarak kamuda çalışan işçiler için Bakanlar Kurulu kararı çalışması yapık. O dönemde de kamuda çalışan personel sayılarına ilişkin verileri derledik. Bugün 720 bin olarak ifade ettiğimiz sayılar kurumlardan aldığımız verilere dayanıyor. Bu kanuni düzenleme bu personeli kapsıyor. Biz seçim beyannamemizde ve hükümet programımızda asıl işlerde çalışan personeli kamuya alacağız dedik ama bunu genişleterek yardımcı işlerde çalışanları da kapsayacak hale getirdik. Dolayısıyla kamuda istihdam edeceğimiz kişileri özel sözleşmeli personel statüsünde istihdam edeceğiz. Yeni bir statü getiriyoruz. Bundan sonra kamuda özellikle yardımcı işler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bir özel sözleşmeli personel statüsü bu. Dolayısıyla geleceğe dönük olarak yeni bir sistem kuruyoruz. Bir defa da bu yeni sisteme mevcut çalışan işçilerin geçişini düzenliyoruz. Onun için cevap olarak burada kişileri kamuya alıyoruz ama almış olduğumuz statü özel sözleşmeli personel statüsü olacak.

Bu kriterler hayata geçirildiğinde bu 720 bin sayısının daha aşağı indiği bir tablo göreceğiz sanırım.

Bir defa bu kanun kapsamında kamuya alınacak çalışanlar 1 Kasım’dan önce kamu kurumlarında çalışıyor olacak ve bugünde halen kamu kurumlarında çalışan bir kişi olacak. Dolayısıyla 1 Kasım tarihinden sonra ilk defa işe girenler yararlanamayacak. Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşını geçmişse bu yasadan yararlanamayacak. Sınav şartı getiriyoruz. Burada kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak sınavlarla eleman alacağız. Dolayısıyla 720 bin kişi sayı olarak ifade edilse de bunlardan sadece bu koşulları yerine getirenleri alacağız.

1 Kasım 2015’ten önce kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler diye vurguladınız ama burada da bazı kriterler var. Çalışma süresi ve çalışma şekli ne olacak bu kapsama girebilmek için?

Yaptığımız yasal düzenleme hazırlığında 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanları öngörüyoruz. 6 aylık bir çalışma dönemi için 3 aylık geçici bir çalışma süreci olabilir o kişiler yararlanamayacaklar.

Mali hakları ve emeklilik bakımından hangi statüde olacak?

Bu kişiler özel sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekleri için bu yeni bir statü. Dolayısıyla burada bu kişileri bu pozisyona atarken bir ücret belirlememiz lazım. Bu kişiler halihazırda kendi çalıştıkları işlerinde ne kadar ücret alıyorlarsa o ücret üzerinden kamuya geçecekler. Emeklilik bakımından da bizim 4A’lı dediğimiz SSK’lı dediğimiz işçiler bakımından haklara sahipler. 4A kapsamında emeklilik yaşına sahipler. Dolayısıyla kişi yaşı ve ödediği prim tutarına göre örneğin 52 yaşında emekli olması gerekiyorsa bu statüye atadığımız kişiler o yaşa geldiklerinde emekli olacaklar. Emeklilik yaşına 2 yıl kalmışsa 4A’nın aynı koşulları geçerli.

Halk arasında bilinen şekliyle emekli olana kadar bir kadro güvencesi var mı?

3’er yıllık sözleşme dönemleri olacak. Dolayısıyla çalışan bu statüye atandıktan 3 yıl sonra sözleşmesi yenilenecek. Kanunda ve bakanlar kurulunda  belirlediğimiz koşullarda. İş performansına bakılacak, hizmetten beklenen fayda sağlanmış mı ona bakılacak ve 3’er yıllık  sözleşmeler yenilenecek. Dolayısıyla bu statüye atanan kişiler emekli oluncaya kadar sürekli istihdam edilecek gibi bir değerlendirmeden ziyade sözleşmeleri yenilenecek. Şu anda bu kişiler taşeron firma yanında çalışırken sözleşmeleri yıllık ya da 3 yıllık. Dolayısıyla biz bu kişiler bakımında sözleşmelerini yıllıktan 3 yıllığa çıkarmış oluyoruz.

Bütün taşeron işçiler biz memur oluyoruz gibi bir algı içinde. Bunu belki biraz daha netleştirebiliriz.

Bugün kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, 4B sözleşmeli memur personel statüsü var. 4C dediğimiz geçici personel statüsü var bir de 4D dediğimiz işçi statüsü var. Bu yeni bir statü bunların dışında. Bu kişileri biz memur kadrosunda atamıyoruz ama mali ve sosyal hakları bakımından sözleşmeli personelin tabi olduğu haklara tabi olarak istihdam etmeye başlıyoruz. Kamuda çalışan personel statüsüne geçecekler.

Memur toplu sözleşmeleri uygulanacak diyorsunuz bu kadroya alınacaklar için. Bu bir defalık mı olacak yoksa sürekli mi olacak? Bir daha farklı bir statü kazanma yolu açık gibi bir yorum var.

Yeni bir personel statüsü ihdas ediyoruz. Kişiler kendileri bu statüye geçmek için müracaatlarda bulunuyorlar ve buraya atanıyorlar. Bu statüye atandıktan sonra hem anayasaya hem kanunlarımıza göre memurlar ve diğer sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabiler. Dolayısıyla bir defa değil tamamen 2 yılda bir memur sendikaları ile yapılan görüşmelerde alacaklar. Mevcut aylıklarıyla şu anda kamuya geçecekler ama 2017 Ağustos ayında memurlarımızla toplu sözleşme görüşmeleri yapacağız. O yıllara ilişkin mali ve sosyal haklarındaki artışları oradan alacaklar. 2016 ve 2017 mali ve sosyal haklarında artışlarıysa memur ve sözleşmeli personel için yaptığımız halihazırda bir sözleşme hükmü var. Bütün bu artış oranlarını aynen memurlara sağlanan artış oranları kadar alacaklar.

Memur olma şartlarını taşıma hükmü var. Bu memurluğa atanmak şartları yaşı kapsıyor mu?

Yaş hariç, eğitim durumu, devlet memurluğuna atanmada belli suçları işlememe var, hizmetin özelliğine göre aranan ayrıca şartlar var. Dolayısıyla yaş hariç tüm şartları arıyoruz. Güvenlikte önemli bir konu. Bugüne kadar bu çalışanlar bir taşeron firma yanında çalışıyorlardı. Ama bunlar artık kamu personeli oluyorlar. Dolayısıyla devlet olarak bu kadar kapsamlı ve geniş bir kitleyi ilgilendiren bir düzenleme yapıyoruz. Tabi ki güvenlik soruşturması konusunda devlet gerekli düzenlemeleri, araştırmaları yapacak ve bu kişiler bundan sonra devlet adına imza atacaklar. Mevcut mevzuatımız zaten var, gerekli düzenlemeler yapılarak geçiş sürecin gerekli güvenlik ve çalışma yapılacak.

Şu anda aldıkları aylık üzerinden maaş verilecek dediniz ama bunun devamında taşeron işçiler kadroya alımdan sonra hangi kurumun, hangi birimin veya hangi işi yapıyorsa aynı şekilde devam edecek. Bu tam olarak işleyiş nasıl olacak?

Çalışanlarımız şu anda bir bakanlığın bir biriminde çalışmak üzere ihale sözleşmesi kapsamında görevlendirilmiş bulunuyorlar. Mesela Sağlık Bakanlığı Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Araştırma Hastanesi’nde, poliklinik servisinde temizlik hizmeti yapmak üzere görevlendirilen bir çalışanımız var Biz bu kişileri yeni statüye atarken hem kurum olarak sağlık bakanlığı hem hastane olarak hem de mevcut çalışmakta olduğu yerde mevcut çalışmakta olduğu işte çalıştırmaya devam edeceğiz. Farklı bir işte çalışabilir miyim, farklı bir kuruma geçebilir miyim? Özel bir sözleşme statüsü olduğu için ve bizim burada bu hizmete ihtiyacımız olduğu için bu kişileri kamuya aldığımıza göre mevcut bulundukları yerde işlerini yapmaya devam edecekler. Geçiş sürecinde kendileriyle yapılacak özel sözleşmelerde de bu husus sözleşme altına alınacak.

Sınav meselesiyle ilgili nasıl bir sınav olacak, merkezi bir sınav mı olacak yoksa kurumlar kendileri mi yapacak sınavı?

Burada çok farklı kurumlar var. Sağlık Bakanlığı büyük ölçüde sağlık personelinin çalıştığı bir kurum. Biz burada sınavla ilgili kurumlar kendi bünyelerinde yazılı veya sözlü sınav yapabilirler buna imkan sağlıyoruz. Kurumlar ÖSYM’ye sınav yaptırabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na, ölçme değerlendirme genel müdürlüğüne sınav yaptırabilirler. Her kurumun kendi özelliğine göre bir sınav sistemi getireceğiz.

Peki sınav nihai nokta mı olacak kadroya alım için? Sınavdan sonra sınavı yapan birim size ya da başka bir birime başvuracak mı bu kadroya alım için?

Biz bu yasal düzenleme çerçevesinde çalışanlarımız müracaatlarını kendi kurumlarına yapacaklar. Kurumlar kendilerine yapılan müracaatları yasa çerçevesinde değerlendirecekler gerekli bilgi ve belgeyi toplayacaklar. Bir taraftan da o kamu idaresinde ihtiyaç olarak sayı olarak bunu belirleyecekler. Daha sonra maliye bakanlığına, devlet personel başkanlığına bu defa kurumlar müracaatta bulunacak. Hem ihdas edilecek pozisyon sayılarına ilişkin talepte bulunacaklar hem de geçiş için yasadaki şartları taşıdığını düşündükleri, bilgisini ve belgesini alıp bu kişi hak sahibidir kamuya geçebilir dedikleri kişiler için bilgileri gönderecekler. Bu bilgiler üzerine maliye bakanlığı, devlet personel başkanlığı yasadaki gereken şartların taşınıp taşınmadığını, ihdas edilmesi gereken pozisyon sayılarını belirleyecek. Daha sonra kurum düzeyinde bir vize işlemi yapacağız. Üniversite hastanesinde kaç kişi istihdam edilmesi gerekiyor talep neyse ona göre hem sayı hem de isim vizesi yapacağız. Ama burada bir sonraki aşamada kurum hak sahibi olan bu kişileri sınava tabi tutacak. Maliye bakanlığının verdiği pozisyon sayısı belli olduktan sonra bu sınav süreci işleyecek. O sınavı geçen arkadaşlarımızda pozisyonlara atanabilecekler.

Herhangi bir kurum örneğin 10 kadro için başvurdu ama siz 7’sini uygun gördünüz bu anlamda tahsis konusun…

Burada ilgili kamu idaresi, devlet personel başkanlığı ve Maliye Bakanlığı bunu müştereken beraber çalışacağız. Biz bu personeli kamu alıyoruz, bir taraftan ihtiyaçlarımızı gidereceğiz bir taraftan da pozisyon sayılarını belirleyeceğiz. Sonuçta bir kamu kaynağı kullanıyoruz biz hizmet yürütüyoruz personelin ihtiyaç dahilinde olması son derece önemli. Burada kurumların talebi de önemli. Bir kamu kurumu mevcut çalışan sayısı kadar talepte bulunduğunda yapılan analizlere göre de zaten bu kadar ihtiyaç elzem ve zorunluysa biz onu vereceğiz. 2007 yılında 5620 sayılı kanunla bir geçiş düzenlemesi yapıldı. O dönemden bu uygulamaları yaptık. Dolayısıyla o tecrübeyle burada da hem kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılayalım hem ihtiyaç duyulan personeli kamuda istihdam edelim, aracıları aradan çıkaralım. Bu insanlar aynı hizmeti, aynı derecede aynı şekliyle, aynı istekle yapsın. Esas olan vatandaşa hizmet sunmaktır. İnşallah bu arkadaşlarımızda kamuya geçtiklerinde bugünkü hizmet anlayışlarını devam ettireceklerdir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

"Yaşı aramıyor, onun dışındaki tüm şartları arıyoruz. Kurumlar kendi bünyelerinde sınav yapabilir. ÖSYM'ye, Milli Eğitim Bakanlığı'na sınav yaptırabilir. Çalışanlar kendi kurumlarına müracaat yapacaklar.

Taşeronların kadroya alınmasını yasal düzenleme ile yapacağız. Yasal düzenlemeyi bir ik ihafta içinde tamamlayacağız. Bu kamuya beklenenin dışında bir yük getirmeyecek." 

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2016, 15:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER