İŞTE EKONOMİ ZİRVESİNİN SONUÇ RAPORU!

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından şehrin karar vericileri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi’nde tamamlanan SWOT Analizi’nin sonuç raporu açıklandı.

İŞTE EKONOMİ ZİRVESİNİN SONUÇ RAPORU!

Zirveye katılan kişi ve kurumlar rapor sonuçlarına göre çalışmalarına yön çizecek. Programın başarılı sonuçlar getireceğine olan inancını vurgulayan Başkan Kösemusul, “Büyük sorunlara sahip bir şehir değiliz. Eksiklerimizi ve yol haritamızı hep birlikte belirledik, avantajlarımızı nasıl değerlendireceğimizi konuştuk. Sakarya’mızın geleceği inşallah çok daha güzel olacaktır.” dedi. 

Sakarya’nın son yıllardaki gelişim atağına iş dünyası adına katkı sunmak hedefiyle başarılı birçok çalışmayı hayata geçiren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), iki yılda bir gerçekleştirdiği stratejik plan toplantısı programında bu yıl değişikliğe giderek Ekonomi Zirvesi başlığında, şehrin karar vericileri ve iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla Antalya’da gerçekleştirdi. NTV program yapımcısı Ahmed Arpat moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda tamamlanan SWOT Analizi’nin sonuç raporu açıklandı.

Şehrin Geleceği Daha Güzel Olacak
Zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul programa katılan şehrin dinamiklerine teşekkür etti. Kösemusul, “Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz ve iş dünyamızın temsilcileriyle 9 ayrı masada Sakarya’mızın güçlü ve zayıf yönlerini, dış çevreden gelen fırsat ve tehditleri içeren SWOT Analizi’ni tamamladık ve bu analizden hareketle şehrin dinamikleri ilimizin zayıf yönleri ve tehdit unsurlarını geliştirmeye yönelik iyileştirme önerileri ve bu konuya ait görüşlerini dile getirmiş oldular. Sakarya’mızın hamdolsun büyük problemleri yok ve geleceği çok parlak. Tüm meseleleri konuştuk, yol haritamızı birlikte tamamladık, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sorunları hep birlikte hızlı bir şekilde çözeceğiz. Şimdi daha çok çalışma vakti. İş dünyası olarak üzerinde yoğunlaştığımız konular sonuç raporunda yerini aldı. Üzerimize düşen sorumluluk doğrultusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. Birlik ve beraberlikle yeni programlar da hazırlayacağız. Sakarya’mızın geleceği inşallah çok daha güzel olacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

 

SONUÇLAR

Güçlü Yönler:
1- Coğrafi konumun getirmiş olduğu fırsat ve hassas planların hayata
geçirilmesi, kümelenme çalışmalarındaki başarı sebebiyle şehrin sanayi ve
ticaret merkezi olması, yatırım olanaklarının fazla olması, yeni iş
imkânlarının varlığı, lojistik imkânlar çerçevesinde kurulan Organize
Sanayi ve Organize Ticaret Bölgeleri, büyük sanayicilerin varlığı, milli
üretimlere ev sahipliği yapma potansiyeli, güçlü sanayi altyapısı, otomotiv
sektöründe üs olması
2- Başta Sakarya Valiliği olmak üzere Milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi,
Üniversite, ilçe Belediyeleri, Oda ve Borsalar, Sivil Toplum Kuruluşlarının
işbirliği çerçevesinde uyumlu çalışma kabiliyeti, ortak vizyona sahip olması
3- Türkiye’nin en değerli ve en verimli Sakarya Ovası’nın varlığı sonucunda
alternatif tarım ürünleri (süs bitkiciliği) yetiştirilmesi, tarımda ürün
çeşitliliği potansiyeli ve katma değerli üretim imkânları
4- İlimizde Sakarya Üniversitesi’nin varlığı, Üniversite – sanayi entegrasyonu
ile oluşturulan sinerjinin dışarıdan ilimize gelecek yatırımcıya destek
sağlaması ve Türkiye ortalamasının üzerinde olan genç ve dinamik insan
kaynağı ile bu insan kaynağının hizmet sektörüne uygun olması (turizm,
eğitim, sağlık)
5- Turizm kültür çeşitliliği ile olanaklarının buna bağlı olarak yılın her
mevsiminde turizm imkânlarının varlığı (sağlık turizmi, kış turizmi, yayla
turizmi)

 

Zayıf Yönler:
1- İlimize dışarıdan gelen göçün eğitimsiz ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu
kalifiye elemanının olmaması, nitelikli eleman yetersizliği ve ara eleman
eksikliği çalışmalarının yavaş ilerlemesi ve 2. Üniversitenin kurulmamış
olması
2- Arazi toplulaştırılmasının yapılmamış olması, tarım sektörünün küçük
işletmelerden oluşması, bölgeye tarımsal devlet desteklerinin yetersizliği
3- Güçlü olduğumuz sektörlerde tanıtım eksikliği, Markalaşamama ve şehir
aidiyet duygusunun yetersizliği
4- Üretim merkezi Sakarya’da olan firmaların vergilerini ilimiz dışında
ödemesi
5- Ulaşım – altyapı eksikliğinde, otoparkların yeni yeni inşa ediliyor oluşu,
şehir giriş-çıkışlarının modern şehirciliğin altında olması, şehir içi
arterlerin yetersizliği ve şehir içi trafiğinde taşımacılık sisteminin çağdaş
yöntemlerle uygulanamaması

 

Fırsatlar:
1- Turizm potansiyeli; turizm imkânları ve hareket çeşitliliği doğal ve kültürel
zenginliklerin kullanılarak turizm sektörünün şehrimize katkı sağlaması, doğa,
sağlık, termal, yayla, kongre turizminin ulusal ve uluslararası yönde artarak
gelişmesi
2- Coğrafi konumu; Metropollere yakınlığı, önemli deniz, hava, kara yollarına
yakınlığı, lojistik merkez olması
3- Sakarya’nın otomotiv üssü olması, milli tren ve tankın ilimizde üretiliyor
olması ile otomotiv üretim şehri olduğunun kabul görmesi, kuzey bölgemizin
buna bağlı olarak şehrimizin ihracat ve ithalat merkezi olması
4- Güçlü tarım potansiyeli; şehrimizdeki verimli ve kaliteli toprakların nihai
ürünlere çevrilebilme potansiyeli, toprak yapısı ve iklimin süs bitkiciliği gibi
alternatif ve katma değeri yüksek tarım ürünlerine uygun olması
5- Farklı kültürlerin bir arada yaşıyor olması, kültürel zenginlik, inançlı, örf
adetlerine bağlı insan yapısı ile oluşan beşeri sermaye kapasitesi

 

Tehditler:
1- 1’inci derecede deprem bölgesinde yer almamız.
2- Şehrimizde artan kontrolsüz göç
3- Çarpık sanayileşme riski ile çevre kirliliğinin artması, tarım alanlarının
azalması, – turizm potansiyelinin yeterince kullanılamaması
4- Bölgede sanayileşmiş güçlü rakip illerin olması
5- Kentsel problemlerin artması, nüfus artışına bağlı olarak şehir içi trafikte
ulaşımın artması ve zorlaşması, şehrin yaşam kalitesinin yükseltilememesi
sonucunda yaşanması muhtemel beyin göçü

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2016, 17:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER